Asukoht / Location - Tallinn
Aasta / Year - 2023
Ehitaja / Builder -  Kahu & Kahu Ehitus OÜ
Arhitekt / Architect - Martin Aunin / Novarc
Sisearhitektuur / Interior Architecture Saha IN OÜ - Riina Harik ja Külli Salum
Fotograaf / Photographer - Riina Harik